Shoutbox

21 marca 2012

Jak zmienić wielkość Dash'a i ikon w Unity 2D

Autor: raven17a
Aby zmienić wielkość Dash'a i ikon w Unity 2D musimy ręcznie edytować 3 pliki konfiguracyjne w systemie. Są nimi:
/usr/share/unity-2d/shell/Shell.qml
/usr/share/unity-2d/shell/common/IconTile.qml
/usr/share/unity-2d/shell/launcher/LauncherList.qml

Zaczniemy od pliku Shell.qml aby zmienić szerokość Dash'a:
sudo gedit /usr/share/unity-2d/shell/Shell.qml
Szukamy linijki która wygląda tak:
LauncherLoader {
id: launcherLoader
anchors.top: parent.top
anchors.bottom: parent.bottom
width: 65
Zmieniamy wartość width: 65 na wybraną przez nas wartość. Na screenie ustawiona wartość to 50.

Teraz plik IconTile.qml aby zmienić wielkość ikon:
sudo gedit /usr/share/unity-2d/shell/common/IconTile.qml
Szukamy linijki:
id: icon
objectName: "icon"
anchors.centerIn: parent
smooth: true

sourceSize.width: 48 
sourceSize.height: 48 
Zmieniamy wartości sourceSize.width: 48 i sourceSize.height: 48 na wybraną przez nas. Na screenie wartość to 32

Teraz edytujemy LauncherList.qml aby zmienić rozmiar i odstępy miedzy ikonami w menu. Znajdź linijki:
/* The spacing is explicitly set in order to compensate
the space added by selectionOutline and round_corner_54x54.png. */
spacing: -7

property int tileSize: 54 <-- controls tile size, I used 40

/* selectionOutline tile size, so AutoScrollingList view can calculate
the right height. */
property int selectionOutlineSize: 65 <-- controls spacing, I used 48
Linijka property int tileSize: 54 zmienia wielkość Menu. Na screenie użyta wartość to 40.
Linijka property int selectionOutlineSize: 65 zmienia odstępy. Na screenie użyta wartość to 48.

Trzeba dodać że przy aktualizacji pliki są podmieniane na ich standardowe wersję dlatego dobrze trzymać kopię plików po edycji.


Źródło: https://plus.google.com/105507097221940492572/posts/1P7HzjK6mL9

0 komentarze:

Prześlij komentarz