Shoutbox

21 marca 2012

EKG2 - konsolowy odpowiednik GG

Autor: raven17a
Aby zainstalować program EKG2 wpisz w konsoli:
sudo apt-get install ekg2
Teraz uruchamiasz program wpisując:
ekg2

Przy pierwszym uruchomieniu program poinformuje nas że nie jest w pełni skonfigurowany. Musimy dodać swoje konto GG do programu poleceniami:
session -a gg:numer_gg
session password twoje_hasło
save
connect

Aby dodać kogoś do listy kontaktów wpisujemy:
add gg:numer_gg alias
przykład: add gg:100 infobot


Aby pobrać listę kontaktów z serwera wpisz:
gg:userlist -g

Aby rozpocząć z kimś rozmowę wpisz
query alias
przykład: query infobot


Po dodaniu kontaktów zapisujemy listę poleceniem :
save
w przeciwnym razie po ponownym uruchomieniu EKG2 będziemy musieli dodać kontakty od początku.


Pomiędzy otwartymi "oknami" przełączamy się klawiszami:
ALT + 1-9
Zmiana statusu:
gg:back [opis]- dostępny
gg:away [opis]- zajęty
gg:invisible [opis]- niewidoczny
gg:dissconect [opis]- niedostępny

To są tylko niektóre komendy dostępne w programie. Po pełną listę komend wpisz:
help

0 komentarze:

Prześlij komentarz