Shoutbox

12 marca 2012

Nowa funkcjonalność strony - Zaproponuj artykuł

Autor: raven17a
Jeżeli chcesz aby twój artykuł pojawił się na naszej stronie - po prostu wypełnij prosty formularz. Formularz dostępny jest po wciśnięciu przycisku Zaproponuj artykuł na belce z odnośnikami.


Pomóż innym!!!

Szybsze uruchamianie programów w Ubuntu - programy Prelink i Preload

Autor: raven17a
Preload:
Demon z wyprzedzeniem wczytujący najczęściej używane programy do pamięci.

Program preload zachowuje informacje o tym, jakie aplikacje są uruchamiane
przez użytkowników i na podstawie analizy tych danych stara się
przewidzieć, jakie aplikacje mogą zostać uruchomione w przyszłości.
Następnie wczytuje te programy oraz potrzebne im biblioteki do pamięci
podręcznej, dzięki czemu powinny się szybciej uruchamiać.