Shoutbox

22 marca 2012

Minimalizacja aplikacji poprzez kliknięcie ikony na pasku uruchamiania w Ubuntu 12.04

Autor: raven17a
Powstał patch dzięki któremu możemy minimalizować otwarte okna aplikacji poprzez kliknięcie jej ikony w pasku bocznym Unity. Aby go zainstalować wpisz w konsoli:
sudo add-apt-repository ppa:ojno/unity-minimize-on-clicksudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Poniższy film prezentuję różnicę w zachowaniu Unity przed i po zainstalowaniu patch'a:


Zmiana rozdzielczości GRUB w Ubuntu i Debianie

Autor: raven17a
Na początek instalujemy program Startup-manager:
sudo apt-get install startup-manager
Teraz wyszukujemy program w Unity (w Debianie program znajduję się w ustawieniach systemu). Wpisujemy w wyszukiwarkę programów:
Menedżer uruchamiania
Wpisujemy swoje hasło i czekamy aż uruchomi się program.