Shoutbox

29 sierpnia 2010

Aktualizacja Alsy jedną komendą

Autor: raven17a
Niedawno znalazłem skrypt do aktualizacji Alsy więc się nim podziele :)

Wpisujemy w terminalu:
sudo gedit /usr/bin/update-alsa
i wklejamy poniższy tekst:

#!/bin/bash
function quest
{
echo " "
echo " "
echo "Jakiego środowiska graficznego?"
echo "Jeśli GNOME kliknij 1"
echo "Jeśli KDE kliknij 2"
echo "Jeśli KDE4 kliknij 3"
echo "Inne kliknij 4"
read -n 1 graf

case "$graf" in
"1") echo "" ; echo "Czyli używasz GNOME. Instaluję mixer..." ; sudo apt-get install gnome-alsamixer ;;
"2") echo "" ; echo "Czyli używasz KDE. Instaluję mixer..." ; sudo apt-get install kmix ;;
"3") echo "" ; echo "Czyli używasz KDE4. Instaluję mixer..." ; sudo apt-get install kmix-kde4 ;;
"4") echo "" ; echo "Przechodzę do dalszych zadań..." ;;
*) echo "" ; echo "Podałeś złą cyfrę!" ; quest
esac
}

function instalacja
{
sudo apt-get install tar wget build-essential linux-headers-`uname -r` libncurses5-dev gettext gcc libgcc1
sudo /etc/init.d/alsasound stop
cd ~/alsa
# driver
if [ -e $d ]; then
rm -Rf $d
sudo rm -Rf alsa-driver-$w
wget -c ftp://ftp.alsa-project.org/pub/driver/$d
$r $d
else
wget -c ftp://ftp.alsa-project.org/pub/driver/$d
$r $d
fi
# lib
if [ -e $l ]; then
rm -Rf $l
sudo rm -Rf alsa-lib-$w
wget -c ftp://ftp.alsa-project.org/pub/lib/$l
$r $l
else
wget -c ftp://ftp.alsa-project.org/pub/lib/$l
$r $l
fi
# utils
if [ -e $u ]; then
rm -Rf $u
sudo rm -Rf alsa-utils-$w
wget -c ftp://ftp.alsa-project.org/pub/utils/$u
$r $u
else
wget -c ftp://ftp.alsa-project.org/pub/utils/$u
$r $u
fi

if [ -d ~/alsa/alsa-driver-$w ]; then
cd ~/alsa/alsa-driver-$w
./configure
make
sudo make install
sudo ./snddevices
else
echo $k
echo "$e2 alsa-driver-$w. $e"
echo $k
sleep 10
fi

if [ -d ~/alsa/alsa-lib-$w ]; then
cd ~/alsa/alsa-lib-$w
./configure
make
sudo make install
else
echo $k
echo "$e2 alsa-lib-$w. $e"
echo $k
sleep 10
fi

if [ -d ~/alsa/alsa-utils-$w ]; then
cd ~/alsa/alsa-utils-$w
./configure
make
sudo make install
else
echo $k
echo "$e2 alsa-lib-$w. $e"
echo $k
sleep 10
fi

sudo cp -v /lib/modules/`uname -r`/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-intel.ko /lib/modules/`uname -r`/ubuntu/media/snd-hda-intel/snd-hda-intel.ko
sudo cp -v ~/alsa/alsa-driver-$w/modules/* /lib/modules/`uname -r`/kernel/sound/
sudo alsaconf
sudo depmod -a
sudo /etc/init.d/alsasound start
quest
echo " "
echo " "
echo "Gratulacje! Alsa została zaaktualizowana do wersji $w. Proszę nie usuwać katalogu $HOME/alsa !!! Jeśli nie będziesz miał dźwięku lub będzie zbyt cicho to pobaw się suwakami w jakimś mixerze systemowym."
echo " "
echo " "
}

echo "Update Alsa by Ari"
sleep 2
s="http://alsa-project.org w tabeli Current Version"
r="tar -xjf"
k="..................."
e="Być może wystąpił błąd przy pobieraniu lub źle podałeś wersję! Sprawdź dokładnie na stronie $s. Jeśli jest to wersja stabilna np. 1.0.16 to wpisz 1.0.16, a jeżeli jest to wersja rc np. 1.0.16rc3 to wpisz 1.0.16rc3"
e2="Nie odnalazłem któregoś z plików!"
i="Instaluję źródla Alsy do $HOME/alsa"
echo "Witaj $USER. Podaj najnowszą wersję Alsy przykładowo 1.0.16. Możesz ją sprawdzić na stronie $s"
read w
d="alsa-driver-$w.tar.bz2"
l="alsa-lib-$w.tar.bz2"
u="alsa-utils-$w.tar.bz2"
echo "Aktualizuję Alsę do wersji $w."
echo "Gdy pojawi się niebieskie okno konfiguracji, kliknij [ENTER] < OK >, następnie wybierz swoją kartę dźwiękową i wciśnij [ENTER] < OK >, potem znowu [ENTER] < TAK > , [ENTER] < OK >, [ENTER] < TAK >."
sleep 15
if [ -d ~/alsa ]; then
echo $i
sleep 2
instalacja
else
mkdir ~/alsa
echo $i
sleep 2
instalacja
fi
Teraz zapisujemy plik. Żeby zaktualizować Alse w terminalu wpisujemy
sudo update-alsa
Żeby sprawdzić czy Alsa się zaktualizowała wpisujemy:
cat /proc/asound/version
Polecenie pokaże jaką mamy zainstalowaną wersję Alsy.

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

A nie lepiej z repozytoriów?
https://launchpad.net/~team-iquik/+archive/alsa

raven17a pisze...

Czasami nie lepiej. Miałem taki problem:
Zainstalowałem Oss4 a po zabawie chciałem wrócić do Alsy. Kiedy ją instalowałem z repo wyskakiwał błąd że plik jest już w jakimś pakiecie. A po instalacji tym skryptem udało mi się ją przywrócić.

raven17a pisze...

Ale ogólnie jeżeli po instalacji z repo po wpisaniu polecenia
cat /proc/asound/version
jest zainstalowana najnowsza wersja to wszystko powinno być OK.

Prześlij komentarz